Lidé bývají agresivní. Chtějí pracovat i za cenu poškození svého zdraví

11.3.2015 13 0

České Budějovice - Pracovní lékaři (dříve závodní lékaři), jejichž verdikt rozhoduje o tom, zda člověk může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nastoupit do zaměstnání nebo v něm pokračovat, se stále častěji stávají terčem verbálních útoků ze strany těch, které označí za zdravotně nezpůsobilé, či podmíněně zdravotně nezpůsobilé pro výkon konkrétního pracovního zařazení.

titulní fotka

Týká se to nejčastěji rizikových prací, činností vyžadující zvláštní zdravotní způsobilost, například práce s alergeny, ve výškách, svářečské činnosti a podobně. Ale i dalších speciálních oborů, včetně profesionálního řízení motorových vozidel. Lidé jsou totiž mnohdy ochotni pracovat i za cenu dalšího poškozování vlastního zdraví, přestože to legislativa neumožňuje.
Příčinou zmíněných konfliktů jsou podle lékařů především obavy z budoucnosti a sociální nejistota, někdy ovšem i účelové jednání.„Vinu za to, že dále nemohou svoji práci vykonávat, často přenášejí směrem k nám. Někdy i velmi nevybíravým a agresivním způsobem. Na jedné straně je to pochopitelné, protože taková situace přivádí tyto lidi do složitých krizových životních situací. Osobních, sociálních a podobně. Na druhé straně je to pro nás velmi zatěžující a stresující, zvláště v různých správních a soudních dohrách,“ uvedl primář oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovic Aleš Hejlek.
Ztrátou práce nebo jejím podmínečným omezením kvůli neodpovídajícímu zdravotnímu stavu jsou nejvíce ohroženi zaměstnanci starší padesáti let. Nezřídka se však tento problém týká i mladších lidí.
„Chtějí po nás, abychom posunuli hranice benevolence posuzování zdravotního stavu tak, aby mohli ve své práci pokračovat. My ovšem nemůžeme překračovat v této oblasti platné zákonné normy, ale rozhodně už vůbec nesmíme připustit, aby došlo k dalšímu zhoršování zdravotního stavu kteréhokoli člověka vlivem práce, pracovních podmínek a prostředí. V tomto směru máme daná jasná zákonná i medicínská etická pravidla, navíc by to bylo zcela proti smyslu a účelu pracovnělékařských služeb,“ konstatoval primář Hejlek.
Od 1. dubna 2012 má každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců povinnost mít svého smluvního lékaře pracovnělékařských služeb. Současně musí zaměstnancům sdělit, které takovéto smluvní zařízení tyto služby poskytuje a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Zaměstnanci mimo jiné musí být informováni o specifických nárocích své práce, rizicích a možné ochraně svého zdraví, včetně ochranných pomůcek. Veškeré smluvní pracovně lékařské služby jsou v plném rozsahu hrazeny zaměstnavatelem a podle zákona je smí smluvně vykonávat pouze pracovní lékaři a praktičtí lékaři. Nikdo jiný.
„Základní filozofie pracovnělékařské péče, která má preventivní charakter, spočívá v tom, že zaměstnanec má vzhledem ke svému současnému i dlouhodobému zdravotnímu stavu vykonávat takový druh práce, u níž je pravděpodobnost, že ho nebude zdravotně poškozovat a zároveň bude všechny aspekty pracovního zařazení zdravotně zvládat. Ať už v tom smyslu, že by na daném pracovišti poškození vzniklo, tak i v tom smyslu, že posuzovaný člověk je již nějakým způsobem nemocný a při konkrétní práci by se jeho zdravotní obtíže dále zhoršily,“ poznamenal primář Hejlek.
„Největší problémy vznikají v situacích, kdy k nám přijde člověk na vyšetření v rámci pracovnělékařské prohlídky již s určitým zdravotním poškozením, jež ho limituje pro posuzovanou pracovní činnost, stává se zdravotně nezpůsobilým, nebo podmínečně způsobilým, čili nemůže dále vykonávat činnost, pro kterou je zaměstnán anebo nikoliv v plném jejím rozsahu. Ještě ovšem nedosahuje takového stupně poškození, abychom mohli uvažovat o nemoci z povolání, natož ji ohlásit. Přitom již má částečně poškozené zdraví z práce a téměř žádné sociální nároky. Právě těmto lidem nejvíce hrozí následná dlouhodobá nezaměstnanost,“ zdůraznil primář Hejlek.naj
V podobných případech se pak lékaři snaží pomoci snížit negativní sociální dopady postižených pracovníků. 

 

Foto: Ilustrační

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora