Českobudějovická nemocnice uvedla dva lékaře do Sálu osobností

5.1.2015 183 0

Novou tradici založila v roce svého stého výročí Nemocnice České Budějovice. Lékaře a dlouholetého úspěšného ředitele nemocnice Jiřího Bouzka a emeritního primáře oddělení úrazové chirurgie Miloslava Pexu uvedla in memoriam do Sálu osobností.

titulní fotka

Slavnostní akt se uskutečnil v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích při příležitosti setkání pracovníků nemocnice. Ocenění předal zástupcům rodin laureátů předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Břetislav Shon společně s českobudějovickou rodačkou Martou Kubišovou, která za doprovodu klavíristy Karla Štolby přednesla svůj recitál.

„Rozhodli jsme se touto formou připomenout dva z našich kolegů a předchůdců, na jejichž působení je nemocnice právem hrdá a kteří jsou s ní svým přínosem nezapomenutelně spojeni. Vybrat první dvě osobnosti nebylo vůbec jednoduché, protože konkurence je veliká,“ řekl Břetislav Shon.

Jiří Bouzek se narodil 6. ledna 1949 v Plzni. Zde na  Střední všeobecně vzdělávací škole v roce 1967 maturoval. Pokračoval studiem Lékařské fakulty UK – v oboru všeobecné lékařství, které zakončil v roce 1973. V letech 1977 až 1978 studoval kybernetiku ve Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Po studiích medicíny nastoupil v roce 1973 na interní oddělení Okresního ústavu národního zdraví v Písku. V září 1985 přesídlil do Českých Budějovic a zde pracoval jako lékař interního oddělení Krajského ústavu národního zdraví. Zde po roce začal působit v kardiologii jako ordinář pro neinvazivní metody a od února 1990 jako ordinář pro invazivní kardiologii. V červenci 1994 byl jmenován náměstkem ředitele pro léčebně preventivní péči. 1. června 1996 se stal ředitelem krajské nemocnice a od února 2004 generálním ředitelem a prvním předsedou představenstva nově ustanovené akciové společnosti Nemocnice České Budějovice. S jeho jménem je spjatý začátek moderních změn v podobě českobudějovické nemocnice odpovídajících 21. století – jak v léčbě pacientů, tak v prostorovém a přístrojovém vybavení a v organizaci, která vyvrcholila právě přeměnou nemocnice do akciové společnosti. Nemocnici velmi úspěšně vedl až do svého úmrtí 20. prosince 2004.

Miloslav Pexa se narodil 29. listopadu 1929 v Lišově. Vystudoval Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích, kde v roce 1948 maturoval. Pokračoval studiem Lékařské fakulty UK v Praze, které ukončil promocí v roce 1953. Nastoupil do nemocnice v Táboře a po působení na různých odděleních zde začal v září 1954 pracovat jako sekundární lékař na chirurgii. Odstartoval tak svou životní dráhu chirurga. V roce 1968 se přihlásil do konkurzu na místo zástupce přednosty traumatologického oddělení Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Spolupodílel se na budování tohoto oddělení a od roku 1979 byl jmenován jeho primářem. Díky svým schopnostem, odborným znalostem a svému zápalu pro traumatologii se výrazně zasloužil o další rozvoj tohoto oddělení. Jeho vize společného působení úrazové a plastické chirurgie vedla v budoucnu k vytvoření samostatného oddělení úrazové a plastické chirurgie. Ve funkci primáře působil až do roku 1993. Jeho vztah k milované traumatologii jej vedl k tomu, že na oddělení zůstal až do svého náhlého úmrtí 23. června 2009.

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora