Komplexní cerebrovaskulární centrum

17.11.2014 158 0

Celkem 56 milionů korun letos investovala Nemocnice České Budějovice do vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra, které poskytuje jako jediné v Jihočeském kraji komplexní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

titulní fotka

Zmíněné prostředky byly vynaloženy na nákup nového přístrojového vybavení pro obory neurologie, intenzivní a resuscitační péče, neurochirurgie, radiodiagnostika a rehabilitace.
Pětaosmdesát procent z investované částky získá nemocnice zpět jako dotaci z fondů Evropské unie.

„Nemocnice v rámci tohoto projektu zakoupila 52 souborů či kusů přístrojové techniky. Některé nahradily ty, které již byly opotřebované či technicky zastaralé, neboť v posledních osmi letech došlo k významnému posunu medicínských technologií kupředu. Více než polovinou pořízených přístrojů dosud centrum nedisponovalo. Tím bylo výrazně modernizováno, zrychleno a rozšířeno spektrum diagnostiky a možnost poskytované akutní péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou,“ uvedl ředitel Úseku zdravotní péče a místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, lékař Jaroslav Novák.
„Přístrojové vybavení je podmínkou pro zajištění kvalitní péče. Ale velkým úkolem pro členy cerebrovaskulárního týmu je pokračovat v proškolení personálu centra, optimalizovat logistiku a management ošetření pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou s cílem co
nejrychlejšího stanovení diagnózy a adekvátního rychlého ošetření. Po akutním ošetření je pak samozřejmě nutné zajistit i kvalitní neuro-rehabilitaci,“ konstatoval Jaroslav Novák.

Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice má nyní k dispozici unikátní, vysoce sofistikované přístroje, představující nejmodernější trend v současné neuro-rehabilitaci, takzvanou roboticky asistovanou rehabilitaci.
„Cvičení s dopomocí, v představě, pestrost, variabilita, virtuální prostředí jsou velmi atraktivní pro pacienty a odvádějí pozornost od jejich postižení. Kromě významných funkčních pokroků u pacientů mají velký význam i pro ergodiagnostiku, analýzu dat a další výzkum,“ informoval lékař.

 
Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v České republice. Nemocnost je zde navíc až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot.
Vzhledem k tomu, že počet pacientů s tímto onemocněním roste, byla k jejich léčbě zřízena síť specializovaných pracovišť. Ta jsou rozdělena na tři stupně péče, aby se odstranila roztříštěnost a zvýšila úroveň poskytované zdravotní péče. Na nejvyšším stupni jsou komplexní cerebrovaskulární centra, na nižším iktová centra a na základním stupni ostatní cerebrovaskulární péče. Komplexní cerebrovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice je jedním z 10 komplexních cerebrovaskulárním center v republice, které poskytují specializovanou péči pro pacienty s mozkovou příhodou ve všech oborech požadovaných akreditací.

 

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora