Vítkovické nemocnice má nové operační sály

22.12.2015 108 0

Ostrava - Nové operační sály s dospávacími lůžky, oddělení chirurgie a modernizované lůžkové oddělení nabízí pacientům Vítkovická nemocnice.

titulní fotka

V šestém podlaží pavilonu „I“ bylo 10. prosince slavnostně otevřeno celkem pět nových, plně vybavených operačních sálů. Tři chirurgické, jeden gynekologický a jeden multioborový. Celková investice dosáhla 77 milionů korun.
Samotné operační sály jsou kvalitně vybavené a řešeny logisticky i esteticky.„Oproti starým sálům byly zlepšeny především hygienické parametry, nainstalovány jsou moderní vzduchotechnické jednotky zajišťující kvalitu vnitřního prostředí a provozy sálů jsou nastaveny tak, aby se nekřížil špinavý a čistý provoz. Pacienti budou kvalitněji odoperováni, a to především komplikovaní cévní s akutními potížemi,“ řekl Miloslav Mazur, primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice.
Sál určený pro cévní chirurgii je vybaven speciálním operačním stolem s rentgen-transparentní posuvnou deskou a rentgenovým pojízdným přístrojem s digitalizovaným obrazem.Bude zde možné provádět hybridní cévní výkony, což bylo v současných podmínkách se zastaralým vybavením nedosažitelné. Chirurgové tak budou moci rozšířit spektrum prováděných výkonů, například pacient s kritickou končetinovou ischemií bude moci být komplexně ošetřen v jedné době kombinací operace a intervenčního zákroku (angioplastiky).
„Dosud u takového pacienta nebylo možné provést výkon vůbec nebo byl odoperován, poté se čekalo týden či dva týdny na zhojení ran a až poté se provedly angioplastiky. U těchto potíží však hraje zásadní roli čas, aby bylo možné pacientovi končetinu zachránit,“ říká primář Mazur.
Mezi nové další moderní vybavení patří dva pojízdné operační stoly, pět operačních svítidel, rentgenové C-rameno a celé vybavení dospávacího pokoje (včetně devíti lůžek a monitorovacího systému). Pojízdné operační motorizované stoly ocení zejména personál.
Rekonstruováno bylo oddělení chirurgie, dětské oddělení včetně JIP, přestavba je prováděna také na gynekologii a lůžkovém oddělení porodnice.„Stavba byla rozdělena do několika etap a uskutečňovala se, až na drobné odstávky v řádu dní, za plného provozu, bez omezení v poskytování péče pacientům. Nejnáročnější na celé stavbě bylo zkoordinovat vše tak, aby byl provoz všech oddělení co nejméně narušen,“ popsala předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice, lékařka Marie Marsová.
Z celkové výše investice na rekonstrukci představují náklady na samotnou stavbu 55 milionů korun a náklady na nové technologie 22 milionů korun.„Celý projekt, zahájený v letos březnu, hradila nemocnice z vlastních zdrojů,“ konstatovala Marie Marsová.
Od roku 2005, kdy se Vítkovická nemocnice stala členem skupiny AGEL, zde bylo proinvestováno zhruba 800 milionů korun. Mezi největší investice posledních let patřila například rekonstrukce Iktového centra za 40 milionů korun, pořízení nového počítačového tomografu za 15 milionů korun z evropských strukturálních fondů nebo zateplení budov.

Operační sály Vítkovické nemocnice v číslech
Ročně je na centrálních operačních sálech Vítkovické nemocnice provedeno přes 5000 zákroků. Z toho se jedná o 3000 chirurgických výkonů,      900 cévních zákroků, 350 zákroků pro léčbu křečových žil, 230 operací střev (klasickou i laparoskopickou cestou), 200 operací na tepnách (by-pass), 140 bariatrických zákroků, 2000 gynekologických výkonů, 1200 menších výkonů, 400 větších výkonů (například odstranění dělohy a podobně), 400 císařských řezů.

Popisek: Celková investice rekonstrukce operačnbích sálů Vítkovické nemocnice dosáhla 77 milionů korun. Foto: Nemocnice Vítkovice

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora