Nové rentgeny zkrátí čekání na vyšetření pacientů

22.12.2015 30 0

České Budějovice - Přibližně 31 milionů korun s přispěním unijních zdrojů a státního rozpočtu investovala letos českobudějovická nemocnice do obnovy dosluhujících a pořízení nových rentgenových přístrojů.

titulní fotka

Pro pacienty to znamená především zkrácení čekací doby na RTG vyšetření. Významného zrychlení vyšetřovacího procesu se dočkali například pacienti dlouhodobě extrémně vytížených úrazových ambulancí.
„Při rekonstrukci chirurgického pavilonu bylo původní  zastaralé skiagrafické pracoviště zrušeno, čímž došlo k velkému hromadění pacientů na druhém přístroji. Nový tak vyplnil tuto mezeru a podstatně zkrátí čekací doby na rentgenologické vyšetření a tedy i na následné ošetření,“ uvedl primář oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice Pavel Kopačka.
Existence druhého RTG pracoviště v chirurgickém pavilonu je vedle traumatologie významným přínosem také pro neurochirurgické, dětské či infekční oddělení, a to pro jejich lůžkovou i ambulantní část. Další dva nové pojízdné mobilní přístroje posílí možnosti vyšetřování ARO a při operacích na sálech.
„V rámci projektu traumacentra bylo pořízeno pro pavilon chirurgických oborů zmíněné nové stacionární skiagrafické pracoviště, jeden pojízdný rentgen a nové takzvané RTG  C rameno pro operační sály. Jednoznačně to znamená především výrazné zrychlení nezbytných vyšetření, zvýšení kvality  zobrazení a komfortu péče, pacienty není nutné převážet z místa na místo, a především pak možnost rychlejšího ošetření, což je v případně akutní úrazové medicíny naprosto zásadní podmínkou rychlé a kvalitní léčby,“ konstatoval místopředseda představenstva a ředitel úseků chirurgických a ostatních zdravotnických oborů nemocnice, lékař Jaroslav Novák.
Celkové náklady na pořízení těchto technologií dosáhly přibližně 12 milionů korun, z toho 85 procent pokryla evropská dotace. Vedle tří nových RTG přístrojů v pavilonu chirurgických oborů pořídila nemocnice další tři nové pro potřeby oddělení umístěných v centrálním pavilonu. Jedná se například o kardiologické, plicní, onkologické, urologické či gastroenterologické oddělení. V tomto případě uhradila nemocnice přibližně 19 milionů korun. Osmdesáti procenty se na této  investici  podílel státní rozpočet.
„V centrálním pavilonu byly obměněny také tři RTG přístroje. Jedno pracoviště skiagrafie pro  běžná  vyšetření  obdobné tomu v chirurgickém  pavilonu a dvě  specializovaná  pracoviště pro skiaskopii,  sloužící  pro dynamické zobrazení průběhu RTG vyšetření v reálném čase, třeba v zažívacím traktu v případě gastroenterologie,  močových cestách pro potřeby urologického oddělení,“  Jaroslav Novák.
 

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora