Nově vybudované kardiologické centrum nabízí špičkové metody současné medicíny

9.12.2015 66 0

Pardubice - Jedno z nejmodernějších kardiologických pracovišť v republice mají nyní díky rozsáhlé rekonstrukci Kardiologického centra AGEL k dispozici lidé z Pardubického kraje. Celková investice dosáhla 96 milionů korun.

titulní fotka

Stavba nové budovy centra byla zahájena letos v lednu. „Dosud jsme měli k dispozici omezenou plochu přímo v budově nemocnice, kde byl umístěn jeden katetrizační sál a velmi stísněné zázemí pro personál. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo i původní oddělení a s novými prostory bylo účelně propojeno spojovacím koridorem,“ uvedl předseda představenstva kardiologického centra Pavel Fojtík.
Hlavním důvodem pro vybudování nových prostor byl vznik druhého katetrizačního sálu, který bude přínosem především pro pacienty. Dva sály se shodnými angiolinkami totiž zvýší bezpečnost výkonů i provozní spolehlivost pracoviště. Díky novému technickému vybavení se centrum dostává na špičku v celé České republice. „Pacienti u nás mají bez přehánění k dispozici vrchol současně dostupných vyšetřovacích i léčebných technik v koronární medicíně. Jedná se například o moderní rentgenové přístroje s vysokou rozlišovací schopností, vysokofrekvenční ultrazvuk, vybavení umožňující 3D rekonstrukce krevního řečiště a tak dále.“ řekl vedoucí lékař centra Ivo Varvařovský.
Nové sály také výrazně usnadňují a zrychlují přijímání nemocných s akutním infarktem myokardu. „Sály jsou prostorově i přístrojově špičkově vybaveny pro ošetření i těch nejtěžších forem akutního infarktu. O tyto pacienty můžeme kvalitně pečovat také díky mezioborové spolupráci s oddělením ARO a kardiologie pardubické nemocnice,“ konstatoval Varvařovský s tím, že kvůli geografickému umístění má pardubické centrum odpovědnost nejen za pacienty z Pardubického, ale i z významné časti Středočeského kraje. „Úmrtnost nemocných na akutní infarkt myokardu patří v Pardubickém kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice,“ podotkl vedoucí lékař.
Nové pracoviště výrazně zvýší pohodlí pacientů. V budově centra vznikl také denní stacionář, který je stavebně oddělen od nemocničních budov a umožňuje třetině nemocných absolvovat katetrizační vyšetření bez nutnosti hospitalizace, navíc v podmínkách hotelového komfortu. „Zatímco dosud museli být i lidé, kteří podstupovali jednodušší zákrok, hospitalizování minimálně na jednu noc v nemocnici, nyní jsou ještě týž den propuštěni do domácího prostředí. Po zákroku jen několik hodin setrvají ve stacionáři na pozorování, a pokud je vše v pořádku, mohou jít domů,“ vysvětlil Ivo Varvařovský.
Zvýšením kapacity o další katetrizační sál zároveň odpadne nutnost provádět výkony až do pozdních hodin.Nemocným se tak po přijetí výrazně zkrátí doba čekání na výkon.
Nový kabát dostala také arytmologická ambulance, která byla přestěhována z původních prostor v budově pardubické nemocnice do komfortního zázemí nové budovy. „Navíc mohlo dojít i ke zvýšení kapacity a namísto jedné  arytmologické ambulance nyní slouží pacientům dvě. Na nově vzniklém pracovišti se chceme věnovat především telemedicíně, což znamená, že v blízké budoucnosti by již pacienti s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem nemuseli na kontroly dojíždět mnohdy několik desítek kilometrů, ale pomocí speciálního softwaru dojde k přenosu dat na dálku,“ prozradil plány do budoucna lékař Aleš Havlíček z arytmologické ambulance.
Součástí nové budovy je i výukové centrum pro 30 osob, které je stejně jako katetrizační sál technicky vybaveno pro možnost provádění přímých přenosů z prováděných zákroků, což Kardiologickému centru AGEL umožní zapojit se do vrcholných vzdělávacích akcí v Česku i ve světě. „Technologické vybavení umožňuje rovněž komunikaci se spolupracujícími kardiochirurgickými pracovišti v reálném čase, takže můžeme v případě potřeby u urgentních stavů okamžitě konzultovat a zvolit tak optimální postup,“ uvedl Ivo Varvařovský.
 

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora