Nespokojený klient inzultoval posudkovou lékařku, útoků přibývá

18.11.2015 26 0

Praha - Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další hrubé výpady klientů vůči svým zaměstnancům.

titulní fotka

V krátkém sledu za sebou k nim došlo v okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) v Příbrami, Táboře a Prachaticích. Jednu posudkovou lékařku nespokojený klient udeřil do obličeje.
„Děláte si ze mě srandu? Chcete omlátit tu vyhlášku o hlavu?“ Tak reagoval klient na výsledek jednání s posudkovou lékařkou a následně jí vyhlášku i záznam o jednání mrštil do obličeje. Lékařka byla z jednání klienta v šoku.
Agresivita klientů stoupá, lékařům vyhrožují i fyzickou likvidací. Nevybíravým útokům klientů jsou stále častěji vystavováni právě lékaři posudkové služby ČSSZ. Agresivně a nepřiměřeně se často chovají lidé s omezenou svéprávností, mnozí se na úřad dostavují sami, bez soudně ustanoveného opatrovníka a bez dokladů totožnosti.
„Drž hubu, dědku kulhavej!" To je jedna z mála publikovatelných slovních urážek, které si nedávno museli vyslechnout zaměstnanci další okresní správy. Takto i mnohem hůře dávají nespokojení klienti najevo svůj nesouhlas, například s ukončením dočasné pracovní neschopnosti, se změnou v hodnocení stupně invalidity či s rozhodnutím o invalidním důchodu.
V okresní správě v Příbrami došlo i na výhružky fyzickou likvidací. Nespokojený klient opakoval: „S doktorem si to taky vyřídím, doktorce zlámu vaz, skočím pod vlak a strhnu ji s sebou. Se všema přítomnýma si to vyřídím, stručně, ručně.“ Zaměstnanci museli přivolat na pracoviště policii, která nyní případ vyšetřuje.
Zaměstnanci se obávají dalších návštěv problematických klientů. I když ve všech posledních zaznamenaných případech agrese na pracovištích ČSSZ naštěstí nedošlo ke zranění osob, všichni napadení zaměstnanci utrpěli silný psychický šok.
Nepříjemný slovní útok a vyhrožování nedávno zažila pracovnice důchodové agendy berounské správy Tam byl klient nespokojený s exekučními srážkami oprávněně uvalenými na jeho důchod, pracovnici vyhrožoval zastřelením. Vystřílením pohrozil i ostatním přítomným zaměstnancům OSSZ.
Posudková kritéria jsou stanovena právními předpisy. Posudkové lékařství je specializovaný atestační obor a posuzovat zdravotní stav pro účely provádění sociálního zabezpečení mohou jen kvalifikovaní odborníci v daném oboru. Ti musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zákonem o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, a vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Všichni lékaři tohoto oboru jsou každoročně proškolování v rámci systému celoživotního vzdělávání.
 

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora