Zlínská nemocnice obhájila statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

9.9.2015 19 0

Zlín – Statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou) obhájilo neurologické oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati (KNTB).

titulní fotka

 Specializovaným iktovým centrem je zdejší pracoviště od ledna 2011 a letos ministerstvo zdravotnictví statut potvrdilo do konce prosince roku 2020.
„Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výzvu k podání žádosti o udělení statutu a my jsme ji letos v dubnu podali s potřebnými podklady. Jednalo se například o údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní péče, o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, personálním obsazení nebo počtu pacientů, kterým byla v centru tato péče poskytnuta,“ sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek.
„Na jednotce intenzivní péče (JIP) neurologického oddělení skončilo loni 413 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) vzniklou z různých příčin a důvodů. Moderní trombolytickou léčbu jsme poskytli 64 nemocným s ischemickou cévní mozkovou příhodou, což činí více než deset procent pacientů s tímto typem cévní mozkové příhody,“ vyjmenoval primář neurologického oddělení Jan Bartoník.
Celkem bylo na neurologické JIP loni hospitalizováno 583 nemocných. Ostatní pacienti zde byli umístěni kvůli jiným akutním neurologickým onemocněním vyžadujícím intenzivní péči, jako jsou epileptické záchvaty, neuroinfekce a tak dále.
V říjnu 2012 bylo iktové centrum nově vybaveno přístrojovou technikou a vyměněna byla většina stávajících přístrojů. Centrum tak získalo mimo jiné moderní monitorovací systém ke sledování životních parametrů, ultrazvuky a ventilátory, resuscitační a JIP polohovací lůžka s antidekubitními matracemi, robotické rameno pro terapii horní končetiny nebo dynamický chodník pro nácvik správné chůze.
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem CMP a úmrtnost proti vyspělým zemím je téměř dvojnásobná.„Nejúčinnějším prostředkem ke snižování těchto nepříznivých ukazatelů je právě koncentrace péče o tyto pacienty do vytvořené sítě specializovaných iktových center. I díky zřízení a modernímu vybavení iktového centra můžeme každým rokem ošetřit stále víc pacientů,“ dodal primář Bartoník.

 

Přidejte komentář

Pro možnost přidávání komentářů je potřeba se nejprve přihlásit.

0 HODNOCENÍ

Autor článku

Další články autora