GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

 

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
  • Nařízení vstoupilo v platnost dne 25.5.2018

  • Více informací naleznete na stránkách UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů)

  • Nařízení upřesňuje a zpřísňuje Zákon o ochraně osobních údajů a další platné zákony, předpisy a postupy týkající se nakládání s osobními údaji.

  • Portál mudr.cz je prostřednictvím zabezpečeného a šifrovaného spojení napojen na virtuální servery, které online aktualizují data v aplikaci mudr.cz a následně je zobrazí. Portál mudr.cz ani firma, který tento portál provozuje není správcem osobních údajů, ani je nijak nezpracovává.

  • Jsou zobrazena pouze data z veřejných rejstříků nebo data akualizovaná oprávněným uživatelem

  • Portál mudr.cz  přímo žádná data neobsahuje a nevlastní. Data získaná pro zobrazení uživatelům ze vzdálených virtuálních serverů nejsou prodávána ani pronajímána.

  • Námi upravené postupy a informace získané tímto postupem jsou plně v souladu s GDPR.

  • V souvislosti se směrnicí GDPR jsme provedli úpravy vnitřních směrnic a postupů, týkajících se zpracováním osobních údajů tak, aby vyhovovaly této směrnici.